HORARIO ACQUAFORM

Luns a domingo: 10:00-13:30 e 16:00 a 21:30

Pechado o último luns de cada mes.

Programa de Termalismo Social

RESERVE A SÚA PRAZA DO IMSERSO EN TERMAS DE CUNTIS.

Chame ao 986 532 535

O Programa está organizado e financiado polo Ministerio de Educación, Política Social e Deporte a través do Instituto de Maiores e Servizos Sociais, que anualmente concerta con establecementos termais a reserva de prazas en balnearios para a estadía e tratamento dos usuarios do Programa. Poden ser beneficiarios dunha das prazas do Programa de Termalismo Social os cidadáns españois e nacionais doutros países, que cumpren os seguintes requisitos.

Requisitos:

 • Ser pensionista do Sistema da Seguridade Social polos conceptos de xubilación e de invalidez, en todo caso, e polo concepto de viuvez ou de outras pensións, unicamente cando o beneficiario cumprise os sesenta anos de idade.
 • Igualmente, poderán ser beneficiarios das prazas os españois residentes no exterior, sempre que perciban unha pensión pública, teñan máis de 60 anos de idade e cumpran co resto de requisitos.
 • Non padecer trastornos mentais graves que poidan alterar a normal convivencia nos establecementos, nin enfermidade infecto-contaxiosa. Poder valerse por si mesmo.
 • Precisar os tratamentos termais solicitados e carecer de contraindicación médica para a recepción dos mesmos.
 • Realizar, no prazo indicado na convocatoria de prazas, a solicitude e alcanzar o expediente, de conformidade co baremo establecido, a puntuación que lle permita acceder a un dos balnearios e quendas solicitados.
 • O solicitante poderá ir acompañado do seu cónxuxe ou da persoa con quen conviva en relación de parella, para a que non se esixe a obrigación de percibir pensión da Seguridade Social.

Dentro do programa de termalismo social inclúense os seguintes servizos:

 • Aloxamento e manutención en réxime de pensión completa e en habitacións dobres de uso compartido.
 • Tratamentos termais básicos, que comprenderán :
  • O recoñecemento médico ao ingresar no balneario.
  • O tratamento termal básico que, en cada caso, prescriba o médico do balneario.
  • O seguimento médico do tratamento, con informe final.

Procedemento para conseguir a súa praza de Imserso nos meses de Febreiro e Marzo

 1.  Encher a solicitude adxunta asinada polo titular da solicitude. Para descargala prema aquí.
 2.  Vostede nos remite ao Balneario da súa elección a súa solicitude enchida e asinada por correo ordinario ou certificado: Balneario Termas de Cuntis Rúa do Balneario, 1 36670 Cuntis Pontevedra
 3. Nós tramitaremos a súa solicitude co Imserso
 4. Posteriormente efectuaremos o seguimento da mesma.

O resto do ano

 1. Encher a solicitude adxunta asinada polo titular da solicitude. Para descargala prema aquí.
 2. Vostede envía a solicitude persoalmente ou por correo, a:
 • Os Centros de Maiores ou as Direccións Territoriais do IMSERSO correspondentes ao seu domicilio.
 • Nos Órganos que designase a súa Comunidade Autónoma que asumiron funcións e servizos do IMSERSO.
 • Os Servizos Centrais do IMSERSO:

Programa de Termalismo Social. Avenida da Ilustración, s/n, esquina c/ Ginzo de Limia, 58. 28029 MADRID.

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs